Om het secretariaat minder telefonisch te belasten kan u uw vraag om medicatievoorschriften, ziekte-attesten ikv quarantaine, e.d. aan de secretaresse richten via mail. Hiervoor stuurt u een bericht naar voorschriften@degentpoort.be met duidelijke vermelding van uw naam, de naam van uw arts en duidelijke omschrijving van uw vraag. De status van de voorschriften kunt volgen op www.mijngezondheid.be

Uw aanvraag wordt verwerkt en als deze voldoet aan de voorwaarden (type medicijn, voldoende recent contact op consultatie of huisbezoek, …) bezorgen wij u binnen de 5 werkdagen een digitaal voorschrift dat u via uw identiteitskaart kan inwisselen bij de apotheek van uw keuze. Zo gewenst én duidelijk vermeld in uw mail kan u ook een papieren voorschrift ophalen op het secretariaat.

Als uw aanvraag niet voldoet laten wij u dit per kerende weten binnen dezelfde termijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat andere medische vragen (diagnoses, resultaten, doorverwijzingen, attesten, …) NIET langs deze wegkunnen worden afgehandeld en dat u hiervoor zal moeten langskomen in de praktijk.