Binnen onze praktijk zal u meestal het meest vertrouwd zijn met één van de drie artsen, maar in principe kan u door alle artsen geholpen worden (bv. tijdens vakantieperiodes, …).

Hiervoor wordt uw dossier elektronisch bewaard. Zo kan elke arts, indien nodig en in uw belang, steeds beschikken over alle medische informatie.