Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Indien u zich niet kan verplaatsen kan een huisbezoek noodzakelijk zijn. Huisbezoeken “op een afgesproken uur” kunnen niet. Eventueel moet u geduld hebben.

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst tussen 8 u. en 11 u.

Uiteraard kunt u later op de dag ook nog een huisbezoek aanvragen. Is het gewenste huisbezoek dringend, meld dit duidelijk bij uw oproep zodat de juiste actie kan ondernomen worden. Bij hoogdringendheid wordt onmiddellijk een arts die op dit ogenblik beschikbaar is verwittigd.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag