De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie bestaan sinds 2009 en zijn gericht op een betere omkadering van de patiënt. Daarnaast is er ook een registratie van gegevens aan verbonden,
waarover we u graag verder informeren.

Doel van de registratie

Het doel van deze registratie is te evalueren of patiënten die opgevolgd worden binnen een zorgtraject diabetes type 2 en/of een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie optimale zorg krijgen.

Hoe gaan we te werk?

Er zal geen enkel bijkomend onderzoek gebeuren specifiek voor deze registratie. Concreet zal uw arts de volgende gegevens uit uw medisch dossier op gecodeerde wijze doorsturen naar het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP):

  • Geboortedatum, geslacht en woonplaats
  • Startdatum van uw zorgtraject
  • Bloeddruk, lichaamslengte en -gewicht voor het zorgtraject diabetes type 2
  • Bloeddruk en diabetes ja/neen voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
  • Laboresultaten: HbA1c, LDL-cholesterol voor het zorgtraject diabetes type 2; hemoglobine, eGFR en creatinine voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Hoe houden wij uw gegevens vertrouwelijk?

De gegevens worden gecodeerd: dat wil zeggen dat ze enkel door middel van een code in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de onderzoekers van het WIV-ISP, die contractueel gebonden zijn aan het geheim houden van de gegevens van individuele patiënten en artsen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht de doorgestuurde gegevens in te kijken en aan te passen. U hebt ook het recht om te weigeren dat het WIV-ISP uw gegevens verzamelt. U kan hiervoor uw arts contacteren, of rechtstreeks contact opnemen met het WIV-ISP (Dr. Viviane Van Casteren, +32 (0)2 642 50 30, viviane.vancasteren@wivisp.be).

De registratie in het kader van de zorgtrajecten heeft de goedkeuring gekregen van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om deze persoonlijke en medische gegevens binnen een duidelijk omlijnd kader te gebruiken, referentie 17/0911

. Voor elk gebruik van de gegevens dat nog niet beschreven is, moet het WIV-ISP een nieuwe aanvraag richten aan de Privacycommissie.

Een reactie achterlaten