Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor niet mobiele of ernstig zieke patiënten.

De meest aangewezen plaats om uw huisarts te raadplegen is de consultatieruimte: het dossier is bij de hand, er is meer medisch materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in optimale omstandigheden. U wordt er ook het vlugst geholpen en op het moment dat u het meest past.

Wij raden U aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de raadplegingen na afspraak. Dit kan via een ‘afspraak’ of een ‘dagafspraak’. Voor (semi-)dringende afspraken raden we je aan om een ‘dagafspraak’te maken. Deze afspraken worden onlinezichtbaar om 20u (voor afspraken op de volgende (werk)dag). Als er geen vrije plaatsen meer zichtbaar zijnvoor de volgende dag, kan je vanaf 8u ’s morgens ons secretariaat telefonischbereiken om de reden van je dringende afspraak door te geven. In overleg met de dokter kijken we dan na wat er nog mogelijk is!
Voor niet-dringendeafspraken kan je hier op elk moment van de dag doorklikken om een afspraak in te boeken in de nabije of verre toekomst…

Bij het maken van een afspraak zal de secretaresse vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Gelieve er rekening mee te houden dat er in het tijdsbestek van één consultatie tijd is voor één probleem. De dokter kan u eventueel vragen later terug te komen. Zo komt de kwaliteit van ons medisch handelen niet in het gedrang en lopen de wachttijden niet te veel uit.

In dit kader vragen wij u ook met aandrang bij consultaties voor meer dan één persoon twee of meer afspraken vast te leggen.

U kunt uw afspraak maken als volgt :

  • telefonisch (050444040), bij voorkeur in de voormiddag wanneer de praktijkassistente aanwezig is. Uiteraard zijn we de hele dag bereikbaar.
  • langskomen op het secretariaat in de praktijk tussen 8u. – 13u. en 14u. en 17u.
  • via deze website

Komt u met twee of meer personen, reserveer dan twee of meer afspraken. Respecteer ook de voorziene tijd want er wacht een volgende patiënt in de wachtkamer. Indien u voor speciale onderzoeken komt (vb. levensverzekering, preoperatief onderzoek, zwangerschapsbegeleiding), gelieve dit mede te delen bij het maken van uw afspraak. Op deze manier kan voldoende tijd voorzien worden.

Steeds meebrengen :

  • identiteitskaart
  • lijst met chronische medicatie zodat voldoende kan voorgeschreven worden tot uw volgend bezoek
  • speciale documenten (attest ‘Vertrouwelijk’, aangiftepapieren bij een arbeidsongeval,…)