Tijdens het weekend, van vrijdag avond 19u. tot maandag ochtend 8u., kan U voor dringende medische hulp beroep doen op de “Wachtdienst Groot-Brugge” via het telefoonummer: 1733